نقاشی با پاستل

44 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 0 دقیقه

مقدمه

00:00:00

رایگان

پاستل چیست؟ این ابزار طراحی در دو نوع نرم و روغنی وجود دارد. بیشتر تمرکز این آموزش بر روی استفاده از پاستل نرم است. در این ویدئوها به بررسی سطوح و مواد مورد استفاده، ساختار کشیدن منظره، طراحی آسمان، ابرها، درختان و سطوح بافت‌دار می‌پردازیم. همچنین به نقس کنتراس در کشیدن منظره و بسیاری موارد دیگر نیز خواهیم پرداخت. ابزارهایی که قرار است در این ویدئوها از آنها استفاده کنیم عبارتند از پاستل نرم، مداد پاستل، پاستل روغنی، کاغذ کانسون، محو کن، کاتر، قلمو و ...

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: