آموزش-اوریگامی

51 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 0 دقیقه

قايق

00:00:00

رایگان

در این ویدئو درست کردن اوریگامی قایق آموزش داده میشود که برای شروع بسیار راحت است.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: