نقاشی با قلم و جوهر

29 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 0 دقیقه

ترسیم بافت 1

00:00:00

قیمت ویدیو: 600 تومان

بافت در هنر نقاشی حالتی است که بیننده با نگاه کردن به سوژه آن را احساس می‌کند. در نقاشی با جوهر بیشتر بافت‌های بصری و به خصوص شبیه سازی شده وجود دارند. دو مؤلفه ارزش و سایه زنی نقش مؤثری در القای فرم سوژه و ایجاد بافتی باور پذیر در نگاه بیننده دارند. در تماشای این ویدئوی آموزشی با ما همراه شوید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: